Обръщение на д-р Събина Петканска

Обръщение на д-р Събина Петканска

ГЛАСУВАЙТЕ С БЮЛЕТИНА № 4 ЗА БСП!

И С ПРЕФЕРЕНЦИЯ № 102 ЗА д-р Събина Петканска-Вълева.

 

Скъпи съграждани,

Предизборната кампания е към края си и след осъществените, изключително много, лични  срещи  във всички населени места на Област Сливен, след натрупаните впечатления, ще споделя с вас още веднъж основните приоритети, по които смятам, че трябва да работя, ако бъда избрана за народен представител от листата на БСП.

Първият ми приоритет ще бъде работата ми по приемането на стратегия за борба срещу демографската катастрофа, като държавата да поеме, наравно с родителите, отговорността за децата и бъдещото поколение. Като за до две или три деца в семейства, на които родителите работят и се осигуряват, децата посещават училище, освен еднократните помощи за раждане на дете, да се изплащат ежемесечно детски в размер на 30 % от МРЗ.

Вторият ми приоритет ще бъде работата по подобрение на медицинското обслужване на гражданите. Освен в подкрепа на идеята на БСП болниците да не са търговски дружества,  ще работя за:

– Въвеждането на електронно здравно досие на всеки български гражданин, в което да бъде описван не само здравния статус на всеки и начините на лечение, но и да се планират нужните профилактики, за да не се стига до лечения в болнични условия.

– Личните лекари да работят и на районен принцип, да имат отговорност за електронните здравни досиета на своите пациенти и за провеждането на профилактични периодични прегледи и профилактики.

– Да отпаднат лимитите на личните лекари за направления към специалисти, за да може всеки български гражданин да получава навременно нужната медицинска помощ.

– Да отпаднат лимитите  на болниците отново, за да може всеки гражданин да бъде лекуван навременно и добре.

– Преструктуриране на Бърза помощ и повишаване на възможностите, в рамките на 30 минути при спешни случаи, всеки пациент, независимо къде се намира, да бъде транспортиран до болнично заведение. И осъществяване на технологична връзка между центровете за бърза помощ и определени болници, за да може всеки нуждаещ се от бърза помощ да получи и нужното специализирано лечение в лечебно заведение и специалист лекар.

– Бюджетът на здравната каса, като % от брутния продукт, да стане поне колкото средния за страните от ЕС.

– Достойно възнаграждение на лекарския труд, отговарящ на европейските практики, за да спре изтичането на лекарски кадри от България към страни от ЕС.

Третият ми приоритет ще бъде работата по подобрения в сферата на образованието. Ще работя за преосмислянето на няколко основни момента:

– Смятам, че непременно трябва да се премине към един учебник за България по отделните предмети. Не да има няколко вида учебници от различни автори по един и същи предмет, от една страна, а от друга – учениците да учат от няколко учебника, помагала и тетрадки по един предмет.  Да се прекрати досегашната практика, от която най-много страдат децата и не се приема и от учителите.

– Да се преразгледат учебните програми и да няма програми, при които ученици са на училище повече от шест часа в един ден.

– Учебните програми в специализираните средни училища да са насочени към нуждите на бизнеса и администрацията.

– Приемът във висшите учебни заведения да е по приети от държавата критерии, за да се гарантира качество на завършилите висше образование.

Четвъртият ми приоритет ще бъде работата ми, заедно с останалите колеги от БСП, а при нужда и от други политически партии, за стигането до идеи и приемането на принципи за подобрения на изборния кодекс. Изключително важен въпрос, по който е добре да има обществен консенсус. Защото явно досегашната пропорционална избирателна система има големи слабости и тя е една от причините за неудачите в последните 31 години. Но и напълно мажоритарната избирателна система, предлагана от Има такъв народ, също не е панацея, защото, специалистите са категорични – тя унищожава политическия плурализъм и в политическия живот на практика остават две големи партии, които периодично разменят ролята си на управляващи и опозиция.  Перспектива, която за българските условия в настоящия момент на обществено политическо развитие, е изключително неправилна. И трябва да се търси политически консенсус за някаква форма на смесена избирателна система. При която да има мажоритарен елемент, но и да не се губят гласовете на малките политически формации.

Последният ми приоритет, но не и по важност, е търсенето на възможности за водене на дискусии за нуждата от промени в структурирането на трите власти в България, за да  са независими помежду си, да се контролират взаимно, никой да не може да създава среда на авторитаризъм, да има свобода на медиите, гражданите и бизнеса, да се изгради демократично общество със силна икономика и проспериращи граждани.

 

Купуването и продаването на гласове е престъплевие!

Author: ganmwsiw

Comments are disabled.