Подписи за два референдума се събират в центъра на Сливен.

Подписи за два референдума се събират в центъра на Сливен.

 

В момента тече срока за инициирането на референдуми по 2 теми, за които се събират подписи в Сливен.

Единият Референдум е „За мир и суверенитет“. Инициаторите организират и така наречените „Походи за Мир“ всеки месец, като целите на мирните шествия и подписката са да се съберат достатъчно подписи за Референдум по въпросите за позицията на страната относно военни конфликти извън територията на България, неутрална позиция и т.н.

Вторият референдум е с цел да се въведе забрана в образователната система да се допуска концепцията, че хората могат да бъдат различни от мъже и жени, понятието „социален пол“, което в момента е така модерно на запад. Целта е да се ограничи влиянието върху подрастващите и да се избегнат тенденциите, които чукат на вратата ни – децата да могат сами да избират от какъв пол са и да си сменят пола без разрешението на своите родители.

И двете подписки са официално регистрирани в Народното събрание и координаторите по места са лицензирани чрез специално издадени за целта пълномощни, за да имат право да събират лични данни.

Всеки, който желае да се подпише, може да го направи на главната улица, в района на „Маки“, както и на входа на градската градина – при хубаво време.

Author: ganmwsiw

Comments are disabled.