ПРИЗОВАВАМ ЗА НАЦИОНАЛЕН ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ ПО НАЙ-ВАЖНИТЕ И НАБОЛЕЛИ ОБЩЕСТВЕНИ ТЕМИ.

ПРИЗОВАВАМ ЗА НАЦИОНАЛЕН ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ ПО НАЙ-ВАЖНИТЕ И НАБОЛЕЛИ ОБЩЕСТВЕНИ ТЕМИ.

Основната ми мотивация да се кандидатирам за народен представител е да мога да споделя анализа и изводите  си , защо България вече 30 години е на дъното на всички международни класации, защо намаляхме с два милиона за това време, а прогнозите са, че до 2040 година ще намалеем с още два и България ще се стопи до пет милиона. И да предложа вижданията си за нужните реформи в избирателната система и различните власти в България, чрез които да започне подобрение във всички важни обществени и икономически  сфери .
За всички е видно, че България, въпреки членството си в ЕС и НАТО, е страна с най-висок отрицателен прираст, обезлюдяващи, вече не само села, но и цели области, ширеща се корупция и престъпност, ниски доходи и пенсии, слабости в здравеопазването и образованието, неефективна съдебна система, липса на свобода на медиите. Причината за всички тези  факти е най-вече опороченият избирателен процес и липса на баланс в разделението на  различните видове власти в България, а не толкова поради персонални проблеми и дори проблемите в различните партии. Проблемите в България от 30 години, независимо коя партия е управляваща, са идентични и близки. Ярко доказателство в тази насока е управлението на ГЕРБ в последните 10 години. Партия, която дойде на власт в името на борбата срещу престъпността и корупцията и печели доверието на българския избирател вече над 10 години с тази си цел, си отива от властта с най-силните сигнали и прояви  на  корупция за последните 30 години, констатирани и от финансовото министерство на САЩ  чрез закона Магнитски .
Мотивирана съм да споделя разбирането си ,че на България и е нужен сериозен ремонт на избирателната система и на структурата на трите власти, за да работят независимо една от друга, взаимно да се контролират за да прекъсне възможността за създаване на зависимости между властите и прояви на авторитаризъм. Искрено съм убедена, че  болшинството от гражданите, и най-вече политиците, ще осъзнаят, че трябва да се направят съществени промени в изборния процес и структурата на  властите  в България и няма да се стигне до това България да се стопи до пет милиона  и тогава да стигнем като общество до изводите ,че  основната причина за да се проваляме е в основните правила чрез които функционира обществото ни и тогава да търсим решения   ,които вече може и да не съществуват .
Картината, която се повтаря в България от 30 години, е приблизително една и съща. Лидерите на политическите партии, чрез пропорционалната избирателна система, нареждат в листите за народни представители на избираеми места лично верни на тях кандидати,  лидерът на политическата партия, спечелила парламентарните избори,  особено ако ги е спечелила с над 120 народни представители, доминира в Народното събрание и то  работи в интерес на тази политическа партия и партиен лидер . Народното събрание, под контрола на този политически лидер и верните му народни представители от спечелилата политическа партия, избира правителството и, най-често, политическият лидер става министър-председател – най властовата фигура в България . Така беше при Филип Димитров, Жан Виденов, при Иван Костов, при Симеон Сакскобурготски, Сергей Станишев и при Бойко Борисов   Чрез квотите от парламента и правителството,  управляващата партия и политическият и лидер, най-често министър председател,  чрез квотите в Народното събрание и министерския съвет, се избират представителите на независимите регулатори, на специалните служби,  квотата във ВСС и медийния регулатор. Така цялата власт в България  става  зависима  от  управляващата партия и  най вече от партийния и лидер. Така се създава авторитаризмът,  рушат се устовиите, институциите, създадени да са независими, влошава се пазарната среда, честната конкуренция , икономиката не се развива, корупцията процъфтява, жизнения стандарт е нисък ,  раждаемостта пада , младите напускат България. На това всичко трябва да се сложи край чрез задълбочен анализ на проблемите от всички политически партии и набелязване на програма за отстраняване на слабостите .
    Целта ми е да споделя тия свои виждания  и да търсим заедно решение за нова структура на властта в България чрез която да се отстранят слабостите в които живеем последните 30 години  . И България от най изостаналата в ЕС , да започне да догонва останалите страни и да се нареди на челните места в Европа по стандарт и сигурност на живот .
   За да се случи това, смятам, че на първо време е нужно да се стигне, чрез обществено обсъждане и консенсус между възможно най-голяма част от българското общество и политическите сили,  какви реформи са нужни на България за да има честни избори, да  станат независими една от друга и взаимно контролиращи се законодателната, изпълнителната, съдебната и медийната власти , къде да е мястото на специалните служби призвани да се борят с корупцията във всяка една от властите , включително и съдебната  , как местната власт да е близо до хората и да има възможности да решава голяма част от проблемите им  .
Смятам,  че въпреки  слабостите и неудачите в развитието на България в последните 30 години , в обществото ни все още няма  ясно разбиране ,че проблемите на България не са толкова персонални и на отделните партии а по скоро се дължат на лошата структура на държавното управление .
     Към момента има частични идеи за промени, които, според мен, в този си частичен вид, няма да подобря, а дори може да влошат ситуацията в България. Например, Има такъв народ предлагат напълно мажоритарна избирателна система в два тура., избор на главен прокурор, намаляване субсидиите на партиите на 1 лв. на избирател. С тия частични виждания за реформи  наистина може да влошат ситуацията в България защото мажоритарната избирателна система ще облагодетелства големите партии и ще унищожи напълно възможностите за политически плурализъм. Изборът на главен прокурор, без осмисляне на ролята на главния прокурор и на прокуратурата в съдебната система, ще има неясен резултат . Намаляването на партийната субсидия механично от 8 на 1 лв., ще нанесе удар най вече на малките партии.
  Частични са и вижданията на Демократична България за промяна  само в ролята и функциите на главния прокурор и донякъде върху прокуратурата. Проблемите в обществото ни са много по-дълбоки и всеобхватни, и промени, само в статута на главния прокурор и да имат някакъв положителен ефект, ще е частично. А няма гаранция и дали няма да настъпи влошаване на ситуацията, ако  вместо един главен прокурор в България, се появят силно овластени 28 окръжни главни прокурора .
    Призовавам за национален обществен дебат по най-важните и наболели обществени теми  между политическите сили, който може да започне и от Сливен. За разглеждане на различни идеи за подобрение на избирателния кодекс и  структурата на трите власти в България с цел изграждане на обществен модел чрез който да се отстранят съпътстващите ни слабости вече 30 години . Например да коментират различните политически сили и всяка от тях да заеме ясни позиции по най важните въпроси  за да може  избирателите да направят своя осъзнат избор.
–        Кой е за запазване на сегашната пропорционална избирателна система, кой е за напълно мажоритарна избирателна система предлагана от Има такъв народ , кой е за смесена избирателна система при който 50 % от народните представители се избират мажоритарно и 50 % пропорционално , кой е за пропорционална избирателна система но при която  избирателите подреждат всички кандидати в листите , няма подреждане от партиите
–        Кой е за увеличаване пълномощията на президента в посока към изпълнителната власт за да можа народното събрание да се концентрира  в законодателната власт и контрол на дейността на президента , включително и инпийчмънт .
Или увеличаване пълномощията на президента в посока на борбата с корупцията чрез управление и контрол на  специалните служби и независимите регулатори .
Или пък избирането на Президента от народното събрание ако не се увеличават пълномощията му  за да има съотносимост между сегашните му само представителни  пълномощията и начина му на избиране . Както е в Германия , Гърция и други европейски страни .
–        Дали да се запазят сегашните пълномощия на главния прокурор или да няма изобщо такава фигура , прокуратурата д остане ли в съдебната власт или да има друго място , между съдебната и изпълнителната , дали да се избира гл. прокурдруги прокурори .
–        Как да се гарантира не само независимост на съда но и вземане на решения от съда  най вече на база на закона   , дали да не се приеме например съдия да може да се кандидатства след определен трудов стаж и навършени години , как да се гарантира неподкупността на съдиите , дали не трябва в името за гарантиране честността и неподкупността на съдиите , те се откажат още кандидатирайки се за съдии  от част от защитена за личността информация и  до лични техни данни да имат достъп определени лица от специалните служби като банкови сметки , имущества , подаръци и други  .
–        Как да се увеличат пълномощията на кметовете и съответно и отговорностите им към обществения ред,  образованието , медицинското обслужване    , благоустройството и всички дейности касаещи средата за живот в едно населено място .
–        Как да се гарантира независимостта на медиите и на журналистите за да са мотивирани и задължени да отразяват обективно и безпристрастно  обществените процеси .
    Ако обществото ни и чрез политическите партии съумее да намери правилното решение на голяма част от най важните  повдигнати въпроси ,  ще намерим след това  и правилното решение и на  съществуващите големи слабости в обществените системи като образование , здравеопазване , социална политика , култура и други  .
   Искрено ще съм щастлива, ако поставените въпроси бъдат разбрани от широк кръг граждани, включително и от политически опоненти и всички стигнем до изводите ,че  трябва съвместно като обществени представители да търсим решения за отстраняване на съпътстващите ни неудачи вече 30 години и да търсим решение за да  подобрим  на средата на живот , работа и благоденствие на българските граждани . И България да стане добро и предпочитано място за живот .
   На 11.07. 2021 г . гласувайте с бюлетина  номер #4  за БСП и  преференция номер # 102 за Д-р Събина Петканска-Вълева  .

Author: ganmwsiw

Comments are disabled.