Румен Христов, БСП: Само чрез висока избирателна активност ще се ограничи влиянието на административния, корпоративния и купения вот в страната

Румен Христов, БСП: Само чрез висока избирателна активност ще се ограничи влиянието на административния, корпоративния и купения вот в страната

Румен Христов е  роден  през 1962 г. в град Елена. На 24 години става член на БСП като млад специалист – инженер агроном и ръководител на производствена бригада в село Дядово, общ. Нова Загора. Магистър по икономика /специалност „Счетоводство и контрол“/.
Работил е срещу икономическите престъпления при „прането на пари”, данъчната и банковата система, както и по превенция срещу корупцията в държавните и общинските структури. Заемал ръководни длъжности включително и Началник РУП – Нова Загора. Бил е заместник – областен управител. Поверено му е управлението на общинско дружество.

Семеен с две деца. Хоби – пчеларство, лов и туризъм.

Сега е в листата на Коалиция „БСП за България“, представител на община Нова Загора. В листата с №1 преференцията за Румен Христов е 102.

 

„Постъпих в БСП, защото приемам изцяло целите на партията за защита на конституционния ред в страната, отстояване принципите на правовата държава, постоянен стремеж към осигуряване благоденствието на българския народ и поставяне на обществения интерес над частните интереси“, заявява канидатът за народен представител. При срещите си с хората от Новозагорска община му споделят много – страдащи от диабет граждани са огорчени от липсата на загриженост към техните проблеми от страна на местната власт. Те изразяват в същото време своята безкрайна благодарност към общинската организация на БСП – Нова Загора, на която Румен Христов е председател, за това че е съпричастна към заболяването им и имат възможност безвъзмездно да използват помещенията, собственост на БСП, за провеждане на срещи и беседи, свързани с дейността на клуб „Диабетик“ в града.

Местни жители изразяват тревога и по друг актуален проблем и с  желание се включват  в подписката в подкрепа на провеждане на национален референдум с въпрос: „Подкрепяте ли въвеждане на забрана за обучение, възпитание и пропаганда, свързани с промяна на пола и с концепции за друг пол, различен от мъжки и женски, сред деца и ученици в образователната система на България“.

БСП е гарант за осъществяване на социално-солидарен модел за държавно, икономическо, обществено и лично развитие, смята в тази връзка Румен Христов.

„Включих се активно в политическата дейност на БСП, защото съм възмутен от некачественото изпълнение на строително – монтажните дейности от страна на фирмите изпълнителки на общински и държавни поръчки. Това за съжаление е инкубатор на корупционни практики на общинско и държавно ниво. Към настоящия момент най-фрапиращите примери за това са свързани с подмяната на водопроводната мрежа в гр. Нова Загора, полагането на тротоари и асфалтирането на улици в населените места и ремонта на пътната мрежа в областта“, посочва и други проблеми кандидатът на БСП.

Приоритет за него е спиране на производствата, замърсяващи околната среда. И още:

– Създаване на благоприятни условия за провличане на крупни чуждестранни инвеститори, с цел откриване на нови работни места за инженери и специалисти с различна квалификация, което ще доведе до задържане на младите хора и преустановяване на отрицателния прираст в Областта.

– Въвеждане на законови ограничения за внос на зърно и друга селскостопанска продукция от страни не членки на ЕС, с оглед защита интересите на местните производители.

– Предприемане на мерки за опазване и популяризиране на културно-историческото ни наследство и насърчаване на културния туризъм в нашия регион.

– Откриване на нощни аптеки в гр. Нова Загора и другите общински центрове /без гр. Сливен/, подобряване и облекчаване достъпа до здравни и фармацевтични услуги на жителите от малките населени места.

„Призовавам всички наши съграждани да упражнят конституционното си право на глас, защото само чрез висока избирателна активност ще се ограничи влиянието на административния, корпоративния и купения вот в страната. Високата избирателна активност ще гарантира по-голяма легитимност на следващото народно събрание и възможността за съставяне на силно редовно правителство.

Призовавам нашите съграждани да гласуват с бюлетина № 1 за коалиция „БСП за България“, защото тя е единствената коалиция в страната, която гарантира невъвличане на България във военен конфликт и лесно преодоляване да икономическата криза в страната чрез осигуряване на достойни доходи на хората.

Моята кауза приемане на необходимите законодателни реформи за максимално ограничаване на корупцията във всяко едно ниво на обществения и стопански живот в страната, подобряване качеството на живот на българските граждани, за да стане тя привлекателно място за младите хора да останат и завърнат в България“, заяви още Румен Христо и допълни:

 

„В неделя аз ще гласувам с номер 1, всички МОЖЕМ!“

Интервюто взе“ Нели Димитрова – Радио Сливен Нет

Author: ganmwsiw

Comments are disabled.