Честит ден на Независимостта!

Честит ден на Независимостта!

Скъпи приятели и граждани на родния ни Сливен,
искам от името на БСП и лично от мое име да Ви поздравя с този светъл ден, когато преди 113 години българският народ е  успял да постигне независимостта си и се е устремил към бъдещето си! Пътят ни не е лек и до ден днешен, но важното е че България я има и ще пребъде!
Честит празник!
Атанас Делибалтов
Председател на Общ.Съвет на БСП.

Author: ganmwsiw

Comments are disabled.