Всички Избори са определени от хора, които Гласуват
Гласуването се използва при група от избиратели за вземане на решения в зависимост от позицията на мнозинството от избирателите.

 

Последни новини

БСП – Сливен отбеляза 9-ти септември

По традиция общинската организация на БСП – Сливен

Read more

Покана за 9-ти септември

Общинският съвет на БСП – Сливен организира

Read more

Утвърдени са кандидатите за общински съветници и кметове на БСП

Сливенската партийна конференция, утвърди на свое

Read more

 

ФАКТИ

От създаването си е лява европейска партия

Българската социалистическа партия /БСП/ е наследник на създадената на 2 август 1891 г. на връх Бузлуджа Българска социалдемократическа партия, обособена през 1903 г. в Българска работническа социалдемократическа партия /тесни социалисти/. Сред основателите и най-изявените дейци в историческото развитие на партията са: Димитър Благоев, Георги Кирков, Христо Кабакчиев, Георги Димитров и много други.

Tипична парламентарна политическа сила

Партията на българските социалисти от самото начало се развива като типична парламентарна политическа сила. Нейните представители в парламента са автори на редица законопроекти в областта на икономическия, политическия и културния живот в България. Те са непримирими към нарушенията в конституционното управление на страната и допринасят в немалка степен за утвърждаването на демократична атмосфера в българския политически живот.

Реформиране в началото на 1990 г.

В началото на 1990 г. БКП обявява желанието си да се реформира в партия на демократичния социализъм. След общопартиен референдум тя се преименува в Българска социалистическа партия (БСП). Поема и политическата отговорност за управлението на страната през периода 1944-1989 г. В документите на БСП заляга ценностната триада: свобода, справедливост и солидарност, възприети от социалдемократическите партии и Социалистическия интернационал. А с новата програма на партията (1994 г.), тя се легитимира пред българското общество и пред света като нов тип социалистическа партия, като съвременна лява партия на обновяващия се демократичен социализъм и органическа съставна част на българската, европейската и световната левица. Кандидатства за членство и в Социалистическия интернационал и ПЕС.

Основни предизвикателства

Основните предизвикателства са свързани с прогресивно влошаващите се показатели за здравно-демографското състояние на населението, нарастването на здравните неравенства и невъзможността на националната здравна система да отговори по адекватен начин на потребностите от достъпни и качествени здравни услуги. Пренебрегването на тези проблеми и забавянето на адекватните действия на държавата за тяхното решаване има изключително неблагоприятно въздействие върху развитието на системата на здравеопазването, респективно върху здравето на гражданите в дългосрочен план.

 

Младите хора в Европейска България

  • Концептуална рамка
  • Визия, цели, приоритети
  • Хоризонтални политики

Основните предизвикателства пред възможностите за устойчив растеж са свързани със
съществени структурни проблеми като застаряването
на работната сила, приспособяването на
образованието и професионалното обучение към
изискванията на пазара на труда (по специално
уменията, свързани с новите технологии),
изоставането в областта на науката и иновациите,
доизграждането и развитието на инфраструктурата,
балансирано развитие на всички райони на страната и
ефективното функциониране на публичните
институции в услуга на гражданите и бизнеса.

Мирна Европа – начало на сътрудничеството

Европейският съюз е създаден с цел пълно прекратяване на честите и кръвопролитни войни между съседи, които достигат връхната си точка през Втората световна война. От 1950 г. Европейската общност за въглища и стомана започва да обединява европейските държави в икономически и политически план, за да се гарантира траен мир. Шестте държави основателки са Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Нидерландия. 50-те години на ХХ век минават под знака на студената война между Изтока и Запада. През 1956 г. протестите в Унгария против комунистическия режим са потушени от съветски танкове. През 1957 г. с Договора от Рим се създава Европейската икономическа общност (ЕИО), позната също като „общия пазар“.