Представяне на кандидатите за народни представители

Представяне на кандидатите за народни представители

101. Деян Дечев – Роден през 1976-та година, с бакалавърска степен по Агробизнес и магистратура по Международни икономически отношения от Стопанската академия в Свищов. Общински съветник 4-ти мандат, член на НС на БСП. Народен представител в 42-рото Народно събрание, съветник на министъра за земеделието в 47 Народно събрание. Семеен с едно дете.

102. ген. Кольо Йорданов Милев – Депутат в 44-то и 45-то НС, кмет на община Сливен 2011-2015г. Бригаден генерал, в резерва от 2010г. През 2005г. получава медал „За заслуги“ от Президента на РБ за проявен професионализъм и личен принос в преодоляването на последиците от наводненията по поречието на р. Дунав през 2004-2005г. Инженер по подемно-транспортни, пътно-строителни и специални машини от ВНВУ „Васил Левски“. Завършва и Военна академия „Г. С. Раковски“ с отличие. През 2001г. се дипломира и от Генералщабния факултет на Военна академия като първенец на випуска.

103. Светлана Динева – Родена на 20.12.1961г. в град Карнобат. Завършила СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в града и висше образование в ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, специалност математик, учител по математика. Магистър по математика. Защитила втора квалификационна степен в ШУ „Епископ Константин Преславски“ – гр. Шумен. Работила в СУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър от 1984г. до 1990г. От 1991г. учител по математика в СУ „Христо Ботев“ – гр. Нова Загора. Член на БСП. Семейна с две деца.

104. Адв. Димитър Орманов – Роден през 1962 година, Завършил право в ТУ Варна, работил като началник отдел Обществени поръчки и концесии“ в Община Сливен. Понастоящем адвокат в адвокатска колегия Сливен. Семеен с две деца.

105. Инж. Стефан Щилиянов – роден 1980г. в Сливен. Образование – машинен инженер – магистър машиностроителна техника и технологии от Технически университет и магистър по компютърна бизнес информатика. Общински съветник. Член на БСП. Управител на Напоителни системи – клон Средна Тунджа. Обича да спортува. Семеен с две деца.

106. Йордан Крълев – Роден 19.06.1977г. В Сливен. Образование – магистър по ветеринарна медицина. Завършил 2005 Тракийски университет – Стара Загора. Член на ИБ и ОбС на БСП – Твърдица, общински съветник 2005-2014. Работи като ветеринарен лекар във фирма „Германик-77“ ЕООД. Владее италиански език. Хобита: футбол и волейбол. Интересува се от древна история.

107. инж. д-р Иван Стефанов Петров – Висше образование, завършил ТУ- София, випускник е на ТЕТ „Мария С. Кюри”– гр. Сливен. Женен, с две деца и внуци. Интересува се от електроника, електротехника и иновативни технологии. Преподавател в ТУ – София, Инженерно-педагогически факултет – Сливен /ИПФ/. Главен асистент в катедра „Механика, машиностроене и топлотехника“. От 2007 – 2013г  и от 2015 – 2019г, Общински съветник в Община Сливен. Бил е председател в комисия по образование, наука, културата и вероизповедание, участвал е в комисия по символика и в комисия по екология и развитие на населените места. През периода 2013 – 2015г е работил в Община Сливен като заместник кмет в отдел „Общинска собственост и Развитие на населените места”. През 1997 – 2008 г. в ПГЕЕ „Мария С.  Кюри”– гр. Сливен, преподавател по радио, телевизия и климатизация. Като през периода 2005 – 2008г е бил и заместник директор в ПГЕЕ „Мария С.  Кюри”– гр. Сливен.

108. Саркис Шаклиян – на 43 години от гр. Сливен. Семеен с две деца. Завършил средно образование в Езикова гимназия” З. Стоянов” гр. Сливен. Завършил висш Технически университет-София инженерна и педагогическа специалност. Завършил магистратура в ТУ-София по Компютърна и бизнес информатика. Владее английски и немски език. Занимава се с частен бизнес в сферата на предприемачеството и търговията над 20 години. Работил в МТСП като експерт и координатор за област Сливен по програма ФАР. Член съм на БСП-Сливен. Участва активно в обществения и политически живот в гр. Сливен. Счита себе си за честна, диалогична и лоялна личност, с високо развито чувство за справедливост! Вярва, че няма израстване, ако не се опитаме да направим нещо извън това, което вече умеем до съвършенство!

109. Васил Николов – На 43 години от Нова Загора. Семеен с 1 дете. Средно образование – музика, фолклор в Казанлък. Висше – Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, специалност обогатяване и рециклиране на суровини. Към момента работи като хидро-технически ръководител район Нова Загора в Напоителни системи ЕАД, клон средна Тунджа. В свободното си време обича да спортува. Член на БСП.

110. Росица Маринова – Родена 1966г. Образование: Магистър – специалност Учител по ФВС. Завършила ВИФ „Георги Димитров“ гр. София. ОТ 1989г.работи като старши учител в СУ „Пейо Крачолов Яворов“ ГР. Сливен. С доказан авторитет и опит в своята професионална област. Член на Обединението на жените социалистки. Член на БСП. Семейна с 2 деца. В свободното си време се занимавам със спорт и туризъм. Ръководител на мажоретен състав „ДЪГА“.

111. Румен Бозуков – Роден на 07 март 1974г. в гр. Сливен. Завършил ППМГ „Добри Чинтулов” гр. Сливен. След военна служба завършва Икономика и управление на търговията в Икономически Университет Варна, а в последствие магистърска степен специалност Право в УНСС гр. София. Понастоящем е Общински съветник. Изпълнителен Директор на Пазара за плодове, зеленчуци и цветя АД. Член на БСП. Семеен с три деца.

112. Мартина Василева – Мартина Райкова Василева-родена 1961г. в гр. Сливен. На 61г. Завършила полувисш Медицински институт д-р Петър Берон-гр. Сливен, в последствие придобива бакалавърска степен по Социални дейности във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“. Завършила две магистърски степени: Обществено здраве и Управление на здравните грижи в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна – втората с насоченост Преподавател в Колеж. От 40г. и до момента работи в „МБАЛ д-р Иван Селимински“-гр. Сливен. От 13 години е Старша медицинска сестра-единствената Ст. сестра на две отделения: по Лицево-челюстна хирургия и Отделение по ушно-носно-гърлени болести. Има придобити следдипломни квалификации по “Основни морални проблеми в медицинската практика“; “Качество на живот и промоция на здравето“; „Международна статистическа класификация на болестите и проблемите свързани със здравето“ и много др. Член на Асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Author: ganmwsiw

Comments are disabled.