Соня Келеведжиева: Ще работя за увеличаване на доходите и ускорен икономически растеж

Соня Келеведжиева: Ще работя за увеличаване на доходите и ускорен икономически растеж

Кандидатът за народен представител от КП „БСП за България“ Соня Келеведжиева се срещна със служители на предприятието за електрически инсталации за автомобили „Язаки България“.

Основните въпроси, които присъстващите поставиха, бяха свързани с икономическата нестабилност в страната, безработицата, несигурността в „утрешния ден“, ниските доходи, изсветляването на сивата икономика и лошата пътна инфраструктура на територията на област Сливен.

Служителите на сливенското подразделение на японската компания „Язаки“ изказаха опасенията си, че съдбата на завода им в града под Сините камъни е под въпрос. Кризата в автомобилната индустрия се отразява и капацитетът на работа намалява осезаемо.

На въпросите за справяне с борбата и последиците от т. нар. „сива икономика“, Соня Келеведжиева отговори, че корупцията и нарушаването на законите са двустранни процеси. Всеки служител, чийто права по Кодекса на труда са нарушени, трябва своевременно и без страх да сигнализира компетентните органи. Що се отнася до закононарушителите, безспорно трябва да има административни санкции и понесена отговорност.

Програмата на Българската социалистическа партия предлага пакет от мерки в спешен порядък, които да гарантират ускорен икономически растеж, разкриване на работни места и увеличаване на доходите и трудовите възнаграждения на работниците и служителите. Предвижда се държавата да насочва, координира и планира структурата на работната сила, съвместно със синдикатите, браншовите организации, бизнеса и университетите.

Трудовото законодателство трябва да бъде адаптирано и в услуга на изрядните работодатели и служители, в стандартни и извънредни обстоятелства. С грижа към младите родители, хората със специални потребности, малкият и среден бизнес и насърчаването на местно производство на стоки от първа необходимост. При участие в следващото правителство КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ ще работи приоритетно за икономически стабилна и социална държава, с грижа за всеки.

Соня Келеведжиева е с преференция номер 104, а номерът на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в интегралната бюлетина е 4

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Author: ganmwsiw

Comments are disabled.